Šta raditi i ne raditi kada su u pitanju baterije za viljuškare?

Baterija za viljuškare

  • Koliko traje punjenje viljuškara?

  • Da li zameniti ili revitalizirati staru bateriju za viljuškar?

  • Zašto je baterijama potrebna voda?

  • Koliko traje životni vek baterije?

Saveti – kako produžiti životni vek baterije

1.Kada baterija ima 20% – 30%, potrebno je ponovo napuniti bateriju.

Kada je napunjenost baterije samo 20%, odmah je potrebno da se baterija stavi na punjenje. Ukoliko nastavite da koristite viljuškar sa baterijom napunjenom oko 20%, možete prouzrokovati smanjenju životnog veka baterije.

Takođe, ukoliko ne punite bateriju duže vreme, to može dovesti do pregrevanja električnih komponenti i oštetećenja viljuškara.

2.Uvek sačekajte dok se baterija ne napuni do kraja

Puniti do 100%

bateriju (uvek)

Oko 1500 puta

se baterija može napuniti

Baterija se ne može bezbrojano puta puniti. Baterija ima ograničenja prilikom broja punjenja baterije, oko 1500 puta za svoj životni vek. Od Vašeg pristupa održavanju baterije zavisi koliko će se puta napuniti do kraja.

Pošaljite e-mail

da bismo vam odgovorili na sva vaša pitanja i nedoumice ili vas posavetovali.

3.Izbegavati ekstremne temperature

Do 50% smanjen

životni vek baterije u ekstremnim uslovima

Životni vek baterije može drastično da opadne čak 50%, ako funkcioniše u ekstremno toplim uslovima. Tada treba koristiti baterije koje su napravljene da izdrže te uslove.

4.Redovno proveravajte gume

Loše održavane gume, znači da će vaš viljuškar raditi više ( brža potrošnja baterije). Svako dodatno opterećenje viljuškara stvara napor bateriji, koja onda brže gubi energiju , nego što je uobičajeno.

Kada ne puniti bateriju za viljuškar?

Kada bat. ima 20% - 30%

potrebno je napuniti

Kada je bat. 30% - 99%

napunjena, ne treba je puniti

Oportunitetno punjenje

baterije (poput telefona)

Punjenje baterije

u među smeni

Kao što je već rečeno, idealno vreme da se puni baterija na viljuškaru je kada bude napunjena između 20-30%. Punjenje baterije kada je 30-99% napunjenost baterije, utiče na kraći životni vek baterije (kao da ste bacili pola sendviča). Biće kao da ste već iskoristili jedan proces punjenja, umesto da iskoristite do kraja bateriju.
Ne raditi – Punjenje baterije tokom pauza

Šta dobijate kada prevremeno punite bateriju?

Punjenje baterije poput telefona ili punjenje za kratko vreme skraćuje životni vek baterije. Razmislite: baterija sa prosečno 1500 punjenja ( svaki dan po jedno punjenje -oko 5 godina punjenja svakodnevno). Što se više baterija puni, to se više koristi i gubi životni vek brže.

– 1 punjenje dnevno i baterija će vam trajati oko 5 godina

– 2 punjenja dnevno i baterija će raditi duplo manje.

Ne puniti bateriju kao telefon

Savet: Da bi ste dobili maksimalno, uvek punite bateriju do kraja i nikad ne prekidajte proces punjenja dok se ne napuni do kraja.

Pošaljite e-mail

da bismo vam odgovorili na sva vaša pitanja i nedoumice ili vas posavetovali.

Održavanje baterije; raditi i ne raditi

Održavanje baterije za viljuškare treba da bude lako: proveriti vodu nakon drugog ili trećeg punjenja baterije i čistiti bateriju od prljavštine jedanput mesečno (čak i češće, ukoliko se radi u prljavim sredinama). Ali teži deo je, setiti se i imati nekog ko je za to zadužen i ko će zaista voditi računa o tome. Održavanje baterije je krucijalno za bezbednost baterije,kao i za produžetak životnog veka baterije.

Proveriti nivo vode u baterijima

Na svaka 2 - 3 punjenja

baterije, proveriti vodu

Posle punjenja i hlađenja

baterije, dodati vodu

Dodajte destilovanu vodu na svaka 2 do 3 punjenja baterije ( proverite sa preporukama proizvođača; zavisi od korišćenja viljuškara) . Dodajte vodu posle punjenja i nakon hlađenja baterije –  nikad pre punjenja, a ako primetite beli kristal na ćelijama, odmah pozovite tehničara.

Saznajte :

  • Zašto je baterijama potrebna voda?
  • Koliko traje baterija?
  • Da li revitalizirati staru bateriju na viljuškaru?

Zašto je potrebna voda u bateriji za viljuškar?

Voda štiti aktivan materijal, koji se nalazi u baterijama. Ako nivo vode padne veoma nisko, ovaj aktivni materijal se brzo isušuje i postaje lomljiv. Ovo trajno oštećuje bateriju i skraćuje životni vek baterije. Bateriji je potrebna voda, zbog isparavanja, koja prouzrokuje toplota tokom punjenja baterije. Stoga je veoma potrebno da se baterija hladi posle punjenja 8h.

  • Dodajte destilovanu vodu nakon svakih 2 do 3 punjenja ( proveriti uputstva sa proizvođačem).
  • Uvek puniti vodu posle punjenja baterije i nakon hlađenja baterije – nikad sipati vodu pre punjenja baterije.
  • Nikad nemojte prepuniti bateriju vodom. Tada može doći do izlivanja sumporne kiseline, koja oštećuje i nagriza kožu, oštećuje pod i nagriza kućište baterije, ćelije, kao i spojnice.

Koliko dugo je potrebno da se puni baterija na električnom viljuškaru?

Obično, baterija na električnom viljuškaru se puni  8h i potrebno je dodatnih 8 h za hlađenje, pre nego što krene da se koristi.

8 h

punjenja baterije

8 h

hlađenja baterije

Kada zameniti bateriju za viljuškar?

Fizički nedostaci kao što su, korozija na kućištu baterije ili neprijatan miris na pokvareno jaje su čisti indikatori da baterija posustaje. Uzrok zašto je viljuškar usporio ili se teže upravlja može biti slaba baterija.

Koliko dugo traje baterija za viljuškar?

8 h

tokom jedne smene

5 god ili 1500 ciklusa

punjenja

Baterija za viljuškar je napravljena da traje 8 sati tokom cele radne smene.

Životni vek baterije može da varira, zbog starosti baterije, vreme rada baterija, priključnog uređaja na viljuškaru, temperature…

Viljuškar koji ne prelazi mnogo i ne diže toliko puta robu, baterija može da traje i 12 sati za jedno punjenje.

Suprotno, viljuškar sa starom baterijom i koji se često koristi za podizanje robe, baterija traje do 3 sata pri jednom punjenju.

Prosečno vreme trajanja baterije je 5 godina ili 1500 ciklusa. Za trajanje od 5 godina se pretpostavlja da se baterija puni jednom dnevno tokom 300 dana u godini i to bez brzog punjenja (dopunjavanja) , uz maksimalnu iskorišćenost baterije.

Da li zameniti ili revitalizirati bateriju?

Baterije su skupe i nimalo nisu mali trošak. Baterije u stvari koštaju kao 30% vrednosti viljuškara. Revitalizacijom baterije može da se uštedi novac, ali nije za svakog.

Dobra strana: revitalizacija baterije štedi novac u kratkom roku. Takođe, korišćenje jedne baterije, a ne više baterija je dobro delo za očuvanje prirode i okruženja.

Loša strana: ne mogu sve baterije da se revitaliziraju. Svaka ćelija baterije mora da se testira da bi se utvrdila voltaža. Neki modeli mogu da se revitaliziraju do 80%, ali stare baterije moraju da se zamene. Takođe, prilikom revitalizacije ćelija, vaša flota će se naći van funkcije, jer neće biti u mogućnosti za rad, dok se ne testiraju ćelije.

Loša strana: revitizirane baterije ne traju dugo, samo 3 ili 4 sata po punjenju. Iz ovih razloga, revitizirati bateriju ima smisla samo ako se radi jedna smena, gde se viljuškari koriste ne tako često tokom dana.

Čistite bateriju svaki mesec

Očistite prašinu i prljavštinu sa vrha ćelija toplom vodom ili tečnošću za čišćenje baterija, svakog meseca. Ovo je veoma lagan zadatak , ali veoma često zapostavljen. Hemija koja se nakupi na vrhu može da ošteti (korozija) i tako možete izgubiti garanciju na bateriju.

Ne pokušavati podići bateriju za viljuškar

Baterija za viljuškar su veoma teške ( čak i do nokoliko tona). Nijedan pojedinac ili grupa ljudi ne može da podigne bateriju. Koristite predviđenu opremu za manervisanje baterije, kao što je paletar za manervisanje baterije.

Ne koristite bateriju koja emituje dim

Ako baterija počne da se puši, isključite je odmah. Ne koristiti ovu bateriju nikad više. Naučite da identifikujete znake kada nešto nije u redu sa baterijom, kako bi ste znali kad da je promenite.

Testirajte bateriju periodično

Pošaljite mejl