Kako smanjiti upotrebu kočnica na viljuškarima?

Evo kako je Hyster došao do rešenja

60%

manja upotreba kočnica kod Hyster Fortens viljuškara

Za 50%

produžava životni vek guma

1-10

skala za automatsko podešavanje brzine kočenja

Prosečno 100 puta

se pritisne kočnica u toku radnog časa

Automatsko kočenje do zaustavljanja i promena smera

Manji zamor kod vozača

DURAMATCH hidrodinamička transimisija

Predstavlja automatsko usporavanje viljuškara prilikom otpuštanja pritiska na pedalu gasa, pri čemu je brzina kočenja određena , programirana na samom displeju viljuškara, sa skalom od 1 do 10 (u skladu sa potrebama operatera tj. u skladu sa vrstom robe kojom se manipuliše).

Ovim se životni vek kočnica produžava do 60% u odnosu na kočnice sa standardnim načinom kočenja.

Upotreba pedale kočnice je znatno manja, sto doprinosi manjem zamoru vozača – njegovih misića, što posredno doprinosi većoj produktivnosti vozača . ( Proces kočenja predstavlja veliki izvor zamora  mišića vozača.

Pedala kočnice se pritisne i do 100 puta u toku radnog časa kod klasičnog viljuškara – Fortens modeli Hyster viljuškara smanjuju upotrebu kočnice i do 50% )

Hyster – Fortens Serija Viljuškara

 Kontrola (lagana – ravnomerna) promene smera kretanja –  Controlled Power Reversal –tj. na datu komandu (promena smera kretanja na reversoru ili monotrolu) VSM kompjuter usporava rad motora sve dok viljuškar ne stane, a zatim sam menja smer kretanja uz istovremeno povećanje brzine kretanja(pri čemu se pedala kočnice uopšte ne pritiska).

Ovim se eliminiše proklizavanje guma , što značajno prudužava vek guma – do 50% u odnosu na standarni način vožnje.

Pošaljite e-mail

da bismo vam odgovorili na sva vaša pitanja i nedoumice ili vas posavetovali.

Hyster viljuškari su opremljeni sa ovom dodatnom opremom