Sistem za merenje težine tereta na Hyster viljuškarima

Sistem za prepoznavanje prekoračenja težine tereta

Da li znate koliko je teška roba kojom manervišete?

Ukoliko manervišete različitom robom, nećete uvek znati koliko je zaista teška ta roba, a to može da predstavlja problem.

  • Npr. viljuškar može da prevagne napred ukoliko je roba koju nosi teža od predviđene ili
  • ukoliko podiže robu na veću visinu, a roba je ne standardnih dimenzija, čime se pomera centar težišta nosivosti viljuškara.
  • Sve ove parametre vozač/operater treba stalno  da preračunava u svojoj glavi; da ceni i procenjuje. Neminovno je da se nekad pogrešno proceni što dovodi u opasnost operatera od povređivanja,  viljuškar i robu kojom se manipuliše od oštećenja.
merač težine za viljuškare

Sistem za prepoznavanje prekoračenja težine tereta, može biti integrisan u Hyster viljuškare, ručne viljuškare, kao i u magacinske viljuškare. Ovaj uređaj kontinuirano kontroliše, da li je težina tereta odgovarajuća za manervisanje, tj. da li teret prelazi limit ili ne, da li se podizanjem tereta na neku visinu pomera centar težišta nosivosti viljuškara – samim tim i da li je viljuškar stabilan. Šalje se zvučni signal koji alarmira, vizuelni signal preko LCD displeja , crvenih i zelenih lampica poređanih jedne pored drugih. 

Na slikama, kada da se crvena lampica upali, tada je teret veći od nominalne nosivosti viljuškara, a kada su upaljene zelene lampice, tada je teret odgovarajući za manervisanje. Uređaj pokazuje i koliko iznosi težina tereta u kilogramima.

merač težine za viljuškare

Ovaj sistem pomaže vozačima da ne manervišu robom, čiji je teret veći od nosivosti viljuškara, čime se sprečavaju incidentne situacije. Menadžeri mogu da iskoriste ovaj sistem da bi poboljšali efikasnost flote, a smanjili oštećenja i zastoje u radu. Uređaj je u potpunosti evropske proizvodnje.

Ograničavanje brzine prilikom nošenja određene težine tereta

Da bi izvršavanje  radnih zadataka bilo još efikasnije, Hyster  sa predmetnim  sistemom za prepoznavanje prekoračenja težine tereta kombinuje i ograničenje brzine kretanja viljuškara prilikom nošenja određene težine tereta. To se radi pomoću ugrađenih  senzora u pod magacina.

Ovo može da pomogne da se minimiziraju oštećenja na viljuškaru, robi ili regalima u magacinu.

Pošaljite e-mail

da bismo vam odgovorili na sva vaša pitanja i nedoumice ili vas posavetovali.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ručni viljuškar , paletari
Novi Hyster UT viljuškari
Hyster dizel/plinski viljuškari
baterija za viljuškar
dnevna provera viljuškara
plavo sigurnosno svetlo
prodaja-polovnih-viljuskara
iznajmljivanje-viljuskara